The variability of the Multicom system allows it to be used in sporting, cultural and musical events. Staging, audio, lighting and production towers and galleries are just a few of the most common applications that can be created.Stages are created using standard MULTICOM elements that are characterised by easy and fast assembly.

photo Stage Scaffolding
 
 

Trybuny MULTICOM są trybunami wykorzystywanymi w różnego rodzaju obiektach sportowych oraz kulturalnych i muzycznych, zarówno na wolnym powietrzu jak i pomieszczeniach zamkniętych. Wykonane są z elementów modularnych (podpory, części boczne, konstrukcje nośne siedzeń, wielowarstwowe podesty I klasy przeciwpożarowej) zostały zamontowane na konstrukcji podziemnej skladającej się ze standardowych elementów systemu MULTICOM.

photo Trybuny
 
 

Konstrukcje wsporcze MULTICOM są wykonane z elementów standardowych i w wielu sytuacjach ich zastosowanie jest korzystniejsze niż tradycyjne systemy stemplowania. Konstrukcje wsporcze zostały standardowo przystosowane do betonowania na wysokości do 20 m i moga być używane do betonowania mostów, wiaduktów i betonowania poziomego w ogóle.

photo Wieze wsporcze
 
 

Wchodzenie i schodzenie przez włazy systemów rusztowań jest często bardzo niewygodne. Dlatego też system MULTICOM oferuje możliwość zmontowania schodów wieżowych wydłużanych i nadstawianych, stosowanych zarówno wewnątrz dodatkowych przestrzeni rusztowań, jak też na zewnątrz tradycyjnych rusztowań szkieletowych. Wymiary rzutu konstrukcji rusztowania wynoszą 150 x 250 cm, co dwa metry stosowany jest spocznik, a rusztowanie może być wznoszone z elementów podstawowych do wysokości 60 m.

photo Schody wiezowe